دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل410 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه نقطه ای روستاهای حوضه با پسوند "shp"

فرمت فایل اصلی:

Shp

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : لایه GIS روستاهای حوضه آبریز کویر مرکزی , لایه روستاهای حوضه آبریز کویر مرکزی , نقشه ی روستاهای حوضه آبریز کویر مرکزی , شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز کویر مرکزی , دانلود شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز کویر مرکزی , نقشه GIS روستاهای حوضه آبریز کویر مرکزی , دانلود نقشه ی روستاهای حوضه آبریز کویر مرکزی ,
ن : بنان
ت : سه شنبه 23 خرداد 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل253 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

 

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه نقطه ای روستاهای حوضه با پسوند "shp"

 

فرمت فایل اصلی:

Shp

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : لایه GIS روستاهای حوضه آبریز کویر لوت , لایه روستاهای حوضه آبریز کویر لوت , نقشه ی روستاهای حوضه آبریز کویر لوت , شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز کویر لوت , دانلود شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز کویر لوت , نقشه GIS روستاهای حوضه آبریز کویر لوت , دانلود نقشه ی روستاهای حوضه آبریز کویر لوت ,
ن : بنان
ت : سه شنبه 23 خرداد 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل213 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

 

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه نقطه ای روستاهای حوضه با پسوند "shp"

 

فرمت فایل اصلی:

Shp

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : لایه GIS روستاهای حوضه آبریز هامون جازموریان , لایه روستاهای حوضه آبریز هامون جازموریان , نقشه ی روستاهای حوضه آبریز هامون جازموریان , شیپ فایل روستاهای حوضه آبریزهامون جازموریان , دانلود شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز هامون جازموریان , نقشه GIS روستاهای حوضه آبریز هامون جازموریان , دانلود نقشه ی روستاهای حوضه آبریز هامون جازموریان ,
ن : بنان
ت : سه شنبه 23 خرداد 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل206 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه نقطه ای روستاهای حوضه با پسوند "shp"

فرمت فایل اصلی:

Shp

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : لایه GIS روستاهای حوضه آبریز گاوخونی , لایه روستاهای حوضه آبریز گاوخونی , نقشه ی روستاهای حوضه آبریز گاوخونی , شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز گاوخونی , دانلود شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز گاوخونی , نقشه GIS روستاهای حوضه آبریز گاوخونی , دانلود نقشه ی روستاهای حوضه آبریز گاوخونی ,
ن : بنان
ت : سه شنبه 23 خرداد 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل341 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه نقطه ای روستاهای حوضه با پسوند "shp"

فرمت فایل اصلی:

Shp

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : لایه GIS روستاهای حوضه آبریز دریاچه نمک , لایه روستاهای حوضه آبریز دریاچه نمک , نقشه ی روستاهای حوضه آبریز دریاچه نمک , شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز دریاچه نمک , دانلود شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز دریاچه نمک , نقشه GIS روستاهای حوضه آبریز دریاچه نمک , دانلود نقشه ی روستاهای حوضه آبریز دریاچه نمک ,
ن : بنان
ت : سه شنبه 23 خرداد 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل127 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

 

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه نقطه ای روستاهای حوضه با پسوند "shp"

 

فرمت فایل اصلی:

Shp

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : لایه GIS روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی , لایه روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی , نقشه ی روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی , شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی , دانلود شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی , نقشه GIS روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی , دانلو ,
ن : بنان
ت : سه شنبه 23 خرداد 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل148 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

 

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه نقطه ای روستاهای حوضه با پسوند "shp"

 

فرمت فایل اصلی:

Shp

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : لایه GIS روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج , لایه روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج , نقشه ی روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج , شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج , دانلود شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج , نقشه GIS روستاهای حوضه آبریز رود ,
ن : بنان
ت : سه شنبه 23 خرداد 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل193 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه نقطه ای روستاهای حوضه با پسوند "shp"

فرمت فایل اصلی:

Shp

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : لایه GIS روستاهای حوضه آبریز رودخانه های کل – مهران و جزایر خلیج فارس , لایه روستاهای حوضه آبریز رودخانه های کل – مهران و جزایر خلیج فارس , نقشه ی روستاهای حوضه آبریز رودخانه های کل – مهران و جزایر خلیج فارس , شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز رودخانه های کل – مهران و جزایر خلیج فارس , دانلود شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز رودخانه های کل – مهران و جزایر خلی ,
ن : بنان
ت : سه شنبه 23 خرداد 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل129 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه نقطه ای روستاهای حوضه با پسوند "shp"

فرمت فایل اصلی:

Shp

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : لایه GIS روستاهای حوضه آبریز رودخانه مند , لایه روستاهای حوضه آبریز رودخانه مند , نقشه ی روستاهای حوضه آبریز رودخانه مند , شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز رودخانه مند , دانلود شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز رودخانه مند , نقشه GIS روستاهای حوضه آبریز رودخانه مند , دانلود نقشه ی روستاهای حوضه آبریز رودخانه مند ,
ن : بنان
ت : سه شنبه 23 خرداد 1396

پاورپوینت تحلیل آکادمی اولین گریس

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت تحلیل آکادمی اولین گریس خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت تحلیل آکادمی اولین گریس , دانلود پاورپوینت تحلیل آکادمی اولین گریس , نمونه پاورپوینت تحلیل آکادمی اولین گریس , فایل پاورپوینت تحلیل آکادمی اولین گریس , خرید پاورپوینت تحلیل آکادمی اولین گریس ,
ن : بنان
ت : دوشنبه 22 خرداد 1396

پاورپوینت بررسی حمام قجرقزوین

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی حمام قجرقزوین خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی حمام قجرقزوین , دانلود پاورپوینت بررسی حمام قجرقزوین , نمونه پاورپوینت بررسی حمام قجرقزوین , فایل پاورپوینت بررسی حمام قجرقزوین , خرید پاورپوینت بررسی حمام قجرقزوین ,
ن : بنان
ت : دوشنبه 22 خرداد 1396

پاورپوینت بررسی تقسیمات اقلیمی در معماری بومی

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی تقسیمات اقلیمی در معماری بومی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی تقسیمات اقلیمی در معماری بومی , دانلود پاورپوینت بررسی تقسیمات اقلیمی در معماری بومی , نمونه پاورپوینت بررسی تقسیمات اقلیمی در معماری بومی , فایل پاورپوینت بررسی تقسیمات اقلیمی در معماری بومی , خرید پاورپوینت بررسی تقسیمات اقلیمی در معماری بومی ,
ن : بنان
ت : دوشنبه 22 خرداد 1396

پاورپوینت بررسی خانه هنسلمن

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی خانه هنسلمن خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی خانه هنسلمن , دانلود پاورپوینت بررسی خانه هنسلمن , نمونه پاورپوینت بررسی خانه هنسلمن , فایل پاورپوینت بررسی خانه هنسلمن , خرید پاورپوینت بررسی خانه هنسلمن ,
ن : بنان
ت : دوشنبه 22 خرداد 1396

پاورپوینت بررسی دانشکده هنر موساشینو

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی دانشکده هنر موساشینو خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی دانشکده هنر موساشینو , دانلود پاورپوینت بررسی دانشکده هنر موساشینو , نمونه پاورپوینت بررسی دانشکده هنر موساشینو , فایل پاورپوینت بررسی دانشکده هنر موساشینو , خرید پاورپوینت بررسی دانشکده هنر موساشینو ,
ن : بنان
ت : دوشنبه 22 خرداد 1396

بررسی جامع یو پی وی سی upvc

به صفحه دانلود فایل بررسی جامع یو پی وی سی upvc خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : بررسی جامع یو پی وی سی upvc , دانلود بررسی جامع یو پی وی سی upvc , نمونه بررسی جامع یو پی وی سی upvc , فایل بررسی جامع یو پی وی سی upvc , خرید بررسی جامع یو پی وی سی upvc ,
ن : بنان
ت : دوشنبه 22 خرداد 1396

پاورپوینت بررسی دیوار برشی

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی دیوار برشی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی دیوار برشی , دانلود پاورپوینت بررسی دیوار برشی , نمونه پاورپوینت بررسی دیوار برشی , فایل پاورپوینت بررسی دیوار برشی , خرید پاورپوینت بررسی دیوار برشی ,
ن : بنان
ت : دوشنبه 22 خرداد 1396

پاورپوینت بررسی ظوابط و الزامات رختشو خانه

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی ظوابط و الزامات رختشو خانه خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی ظوابط و الزامات رختشو خانه , دانلود پاورپوینت بررسی ظوابط و الزامات رختشو خانه , نمونه پاورپوینت بررسی ظوابط و الزامات رختشو خانه , فایل پاورپوینت بررسی ظوابط و الزامات رختشو خانه , خرید پاورپوینت بررسی ظوابط و الزامات رختشو خانه ,
ن : بنان
ت : دوشنبه 22 خرداد 1396

پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی شهری

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی شهری خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی شهری , دانلود پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی شهری , نمونه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی شهری , فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی شهری , خرید پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی شهری ,
ن : بنان
ت : دوشنبه 22 خرداد 1396

پاورپوینت بررسی نحوه ی سازماندهی شکل ساختار مسکونی

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی نحوه ی سازماندهی شکل ساختار مسکونی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی نحوه ی سازماندهی شکل ساختار مسکونی , دانلود پاورپوینت بررسی نحوه ی سازماندهی شکل ساختار مسکونی , نمونه پاورپوینت بررسی نحوه ی سازماندهی شکل ساختار مسکونی , فایل پاورپوینت بررسی نحوه ی سازماندهی شکل ساختار مسکونی , خرید پاورپوینت بررسی نحوه ی سازماندهی شکل ساختار مسکونی ,
ن : بنان
ت : دوشنبه 22 خرداد 1396

بررسی انواع و کاربرد سازه ماکارونی

به صفحه دانلود فایل بررسی انواع و کاربرد سازه ماکارونی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : بررسی انواع و کاربرد سازه ماکارونی , دانلود بررسی انواع و کاربرد سازه ماکارونی , نمونه بررسی انواع و کاربرد سازه ماکارونی , فایل بررسی انواع و کاربرد سازه ماکارونی , خرید بررسی انواع و کاربرد سازه ماکارونی ,
ن : بنان
ت : دوشنبه 22 خرداد 1396
   
ساخت وبلاگ جدید هتل هتل آزادی تهران هتل اسپیناس پالاس چت روم چت فارسی جای لینک شما
بستن تبلیغات [x]